CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN​

CTCP NEXBION Pharma (NEX)
Cty TNHH Tư vấn và Dịch vụ doanh nghiệp JUSG Mservice (JMC)
CTCP Sản xuất và Cung ứng JUSG Supro (JSO)
CTCP Dịch vụ chăm sóc sức khỏe NEXBION Healthcare (NHC)
Cty TNHH Kiểm nghiệm và khoa học công nghệ VIETPAT Lab (VLA)
Cty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu VIETPAT Exim (VEI)