Công nghệ sinh học

Thực phẩm đồ uống và đồ uống dinh dưỡng

Dược liệu – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe – Chế phẩm sinh học thế hệ mới

Nông nghiệp và sản xuất nguyên liệu theo hướng công nghệ cao – thuận tự nhiên

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có nguồn gốc thiên nhiên

Xử lý các vấn đề môi trường bằng giải pháp sinh học – bán sinh học

Công nghệ Tài chính

Ứng dụng Công nghệ Thông tin

Năng lượng xanh – sạch – an toàn – bền vững

Vật liệu mới – an toàn – thân thiện

Du lịch sinh thái – cộng đồng

Đào tạo ngoại ngữ – du học