“JIF luôn luôn sẵn lòng chào đón và mở ra các cơ chế hợp tác đa dạng và linh hoạt cho các bên có quan tâm, để cùng nhau xây dựng và kiến tạo một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, năng động và tạo ra nhiều giá trị bền vững.”