JUSG Invest (gọi tắt là JIF) được chính thức thành lập vào 11/2/2022 (MSDN: 0402134268), là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, quản lý vốn và đầu tư đa lĩnh vực, với định hướng chính bao gồm: Quản lý vốn đầu tư và tài sản; Đầu tư và nắm giữ tài sản (Holding); Hỗ trợ dịch vụ tài chính (Xây dựng và quản lý các dự án đầu tư…); Huy động vốn, xây dựng và quản lý các Quỹ đầu tư (Fund) khởi nghiệp (Startup), Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture) …; Tư vấn và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (Tư vấn xây dựng doanh nghiệp, Tư vấn xây dựng và triển khai dự án khởi nghiệp (startup), Tư vấn các hoạt động đầu tư, Tư vấn xây dựng chiến lược đầu tư kinh doanh … cho các Cty/tổ chức thành viên/đối tác/dự án khởi nghiệp … trong và ngoài nước).